Parafia Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zrealizowała projekt pn.:

"Remont hełmu - wymiana więźby dachowej oraz remont i konserwacja
wieży archikatedralnej w Przemyślu celem udostępnienia turystom"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków z siedzibą w Przemyślu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu: 3 278 302,12 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 764 265,23 PLN